Om Operation Avenge Assange

Anonymous arrangerte en rekke angrep til forsvar for Wikileaks og Julian Assange, og dette ble altså hetende “Operation Avenge Assange”. Julian Assange er en australsk aktivist, journalist, dataprogrammerer og hacktivist, som nok er mest kjent fordi han er talsmann for Wikileaks. Wikileaks er et nettsted som publiserer hemmelige dokumenter fra blant annet myndigheter og store selskaper. Målet er at kildene til Wikileaks skal være anonyme, noe som også gjelder for de som gir penger til dette formålet gjennom private donasjoner. Det finnes ingen formell kunnskap om hvem som står bak Wikileaks, og Assange har uttalt at han er et slags styremedlem i organisasjonen, men det har blitt hevdet at han også er grunnleggeren (dette er altså ikke bevist). Wikileaks har blant annet publisert dokumenter relatert til krigen i Afghanistan, og dokumenter de la ut i forbindelse med presidenten i Tunisia var trolig en grunn til at opptøyene i 2011 ble forsterket. I forbindelse med Operation Payback utvidet Anonymous målene sine til å omfatte støtte til Wikileaks og til Assange, og sånn startet “Operation Avenge Assange”.

Hvorfor støtter Anonymous Wikileaks og Assange?

Hacktivistene i Anonymous har uttalt at Wikileaks er et symbol på frihet og demokrati. De uttalte videre at selv om deres tilknytning til Wikileaks ikke er veldig sterk, kjemper de begge for samme sak. Det vil si fullstendig åpenhet og en nulltoleranse for sensur og hemmelighold. Anonymous mente at forsøkene på å kneble Wikileaks var et skritt i retning av en totalitær verden der innbyggerne ikke kan uttrykke fritt sine tanker og ideer. Av disse grunnene ville Anonymous benytte sine ressurser for å hjelpe Wikileaks og Assange på flere ulike måter. De ville gå til angrep på de som ville kneble Wikileaks, og de ville spre informasjon for å gjøre folk oppmerksomme på hva som var i ferd med å skje. Videre uttalte Anonymous at de hadde stor respekt og beundring for Julian Assange, fordi han personifiserte alt de tror på og står for – det vil si han jobber utrettelig mot sensur, og han er uredd selv i møte med myndigheter og store selskaper. Videre kalte de Assange “det mest suksessrike nett-trollet gjennom tidene”. Anonymous mente at det var igangsatt en ren heksejakt på Assange. De hevdet at myndighetene var “ute etter blod” på grunn av lekkasjene Wikileaks hadde publisert. Derfor satt Anonymous i gang en kampanje for å assistere Assange.

Hvordan Anonymous støttet Assange

Det var først og fremst Paypal som var hovedfienden i Operation Avenge Assange. Hvorfor? Fordi betalingsgiganten hadde utestengt Wikileaks og derfor gjort det umulig for Wikileaks å motta donasjoner. Derfor ville Anonymous utføre tjenestenektangrep på nettsiden til Paypal, noe de var vellykket med. De oppfordret også medlemmer av Anonymous og andre sympatisører til å boikotte Paypal, og overtale venner og familie til å gjøre det samme. De ville også at flest mulig skulle dele det materialet som Wikileaks hadde publisert. En annen metode de benyttet var at de oppfordret folk til å stemme på Assange som en av de viktigste personene i 2010 i Times, fordi han fortjente mer oppmerksomhet. Videre oppfordret de til å benytte sosiale medier til å spre informasjon om saken, om Wikileaks og om Assange, slik at folk skulle bli klar over hva som skjedde samt spre informasjon også i den “virkelige verden”, utenfor nettet – for eksempel ved å dele ut informasjon, spre nettsiden til Wikileaks og så videre. Det ble foretatt en rekke arrestasjoner i kjølvannet av Operation Avenge Assange og Operation Payback. Assange befinner seg for tiden ved den Ecuadorianske ambassaden i London, etter at han ble anklaget for seksualforbrytelser (2010). Assange mener selv han er uskyldig, og fortsetter med arbeidet for Wikileaks.