Om Million Mask March

Million Mask March er en årlig begivenhet, en protestaksjon som er knyttet opp mot Anonymous. Selvsagt foregår aksjonen på selveste Guy Fawkes day, som er den 5. november. Medlemmene i Anonymous er kjent for bruken av Guy Fawkes-masker, selvsagt under Million Mask March, men også i forbindelse med andre arrangementer og aksjoner. Guy Fawkes var medlem av en gruppe som konspirerte mot den britiske kongen, og som i 1605 ble arrestert under et forsøk på å sprenge det britiske overhuset eller “House of Lords”. Senere ble Guy Fawkes brukt som symbol i tegneserien, og senere filmen, V for Vendetta, noe som igjen ble plukket opp av enkelte politiske grupper, der dette ses på som et symbol på protest mot tyranni og undertrykkelse. Bakgrunnen for Million Mask March er å finne i Anonymous opprinnelige store protestsak, “Operation Chanology”. Dette prosjektet kulminerte nemlig i at en mengde av medlemmene fra Anonymous kom ut av skjulestedene sine bak datamaskinen, og marsjerte i gatene i byer verden over i protest mot Scientologikirken. Medlemmene var maskerte, etter hvert med de kjente Guy Fawkes maskene. Anonymiteten tok utgangspunkt både i frykt for represalier fra Scientologikirken samt som et mer symbolsk element. Den aller første Million Mask March ble arrangert i 2013, og de største samlingene er i London og Washington DC USA, men det samler seg også mindre mengder mennesker i mange byer verden over for å aksjonere mot sensur, kontroll og forfølgelse. I London har arrangementet blitt av stor betydning, og hvert eneste år samles aktivister med ulike saker knyttet opp mot misnøye med britiske myndigheter, for eksempel når det gjelder korrupsjon blant makthaverne, kontroll og overvåkning av innbyggerne og andre saker som ligger Anonymous på hjertet. I London marsjerer de maskerte aktivistene og hacktivistene gjennom sentrale deler av byen.

Million Mask March 2015

I 2015 foregikk protestaksjonene i hele 650 byer verden over. Tusenvis av aktivister i Guy Fawkes-masker marsjerte over hele kloden, fra Canada til Guatemala. De fleste av disse aksjonene var lovlige og foregikk helt fredelig, men ikke alle. Enkelte steder førte aksjonene til kriminalitet og sammenstøt med politiet. Budskapene var nokså varierende, og avhengig av lokale forhold, men noe gikk også igjen, blant annet tanker om anarki og revolusjon. Facebooksiden til den britiske Million Mask March poengterer at det er et ønske om positive endringer verden over som er den grunnleggende motivasjonen, at det er korrupsjon både i det politiske livet og i de store selskapene som er problemet. Det er grådighet, krig og kapitalisme som er fienden, og myndighetene må i større grad stille opp for de med nedsatt funksjonsevne, for fattige, eldre og flyktninger. Det handler selvsagt også fortsatt om fri flyt av informasjon. Det er for tiden sosiale medier som benyttes til rekruttering og opplysning, også for Million Mask March. Den fiffige reklamevideoen til Anonymous fra 2015 oppfordret folk til å møte opp, protestere og delta i en global aksjon mot alle former for undertrykkelse.

Million Mask March 2016

Engasjementet var ikke mindre i 2016. Men, dessverre gikk aksjonen i 2016 litt av hengslene i London, og 53 aktivister ble arrestert etter en rekke lovbrudd, blant annet rusmisbruk, hærverk og annen kriminalitet. Også i USA ble det foretatt arrestasjoner under Million Mask March 2016: To ble arrestert i forbindelse med vandalisme på Trump International Hotel, og politiet i Portland arresterte seks personer. Aktivistene i Portland mente at de ikke hadde gjort noe ulovlig. I USA i 2016 var det et særlig fokus på kritikk av Hillary Clinton og en sterk oppslutning rundt Wikileaks. Andre saker som skapte engasjement var anerkjennelse av Palestina og legalisering av marihuana i Los Angeles.