Følg utviklingen til internett-samfunnet Anonymous

Anonnorway.org er en nettside for deg som er interessert i samfunnet av hacktivister som kalles Anonymous. Det kan være mange grunner til at du er på jakt etter mer informasjon om Anonymous, og du er velkommen hit enten du skriver en oppgave om sivil ulydighet, er ute etter tips til hvordan du kan bli en del av Anonymous-nettverket, eller om du, som oss, er fascinert av disse kompromissløse “bad boy”-aktivistene og vil følge med på hva de finner på – eller du har helt andre grunner til å være opptatt av Anonymous. Som så mange andre nettfenomener, er det noe uklart akkurat når Anonymous oppstod, men i 2008 var utvilsomt dette samfunnet allerede en organisasjon med gjennomslagskraft. Som det ligger i ordet “hacktivisme”, er dette en gruppe aktivister som først og fremst har internett som sin arena. Det er hacking som er deres fremste aksjonsform, noe som igjen oftest betyr datainnbrudd eller angrep på nettsteder av ulike typer. Anonymous har en egen YouTube-kanal, og de rekrutterer medlemmer ved bruk av blant annet Twitter og deres egen irc-kanal. Anonymous startet nok opp som en gruppe først og fremst assosiert med datasnoker og nerder, men er i dag et svært mangesidig samfunn åpent for alle. Noe av det som kjennetegner medlemmene er bruken av masker. Medlemmene bruker Guy Fawkes-masker når de demonstrerer, noe som har blitt et slags varemerke, inspirert av filmen “V for Vendetta”. Tankegangen er noe den samme, blant annet at man står sterkere sammen, samt at man kan drepe et individ, men ikke en ide.

En ny form for sivil ulydighet

Sivil ulydighet, det vil si å begå lovbrudd fordi man oppfatter en sak, norm eller verdi som mer viktig enn å overholde den aktuelle loven eller bestemmelsen, er ikke noe nytt fenomen. Internasjonalt er kanskje aksjonene til Mahatma Gandhi blant de mest kjente. Det nye med Anonymous er plattformen som benyttes – det vil si internett. Det er en ikke helt avgjort diskusjon om internett er et demokratisk medium, men det har utvilsomt ført til at flere kommer til ordet og kan kritisere de som har makten. Men, om de blir hørt er et annet spørsmål. Anonymous er en gruppe som har gjort seg hørt, og som med sin kontroversielle hacktivisme ikke så lett kan overses.

Har Anonymous et felles mål?

Anonymous har ikke en leder eller en ledelse, men hevder likevel å være “én stemme”. Selv om dette er en svært mangesidig gruppe bestående av mange privatpersoner med ulike meninger, synes det som at ytringsfrihet er en av de største sakene. Likeledes at myndigheter bør kunne gås etter i sømmene, at korrupsjon må avdekkes, og at myndighetenes kontroll over personer må bekjempes og begrenses. Dette er en utpreget anarkistisk tankegang, mot tvang og mot gruppetenkning. Et medlem benyttet en fin metafor for å vise hvordan det fungerer i Anonymous. Hun sammenlignet samfunnet med en flokk fugler. Dersom en fugl bryter ut av formasjonen for å gjøre noe, følger kanskje mange etter, mens noen gjør det ikke. Begge valg er helt akseptert. Nettsamfunnet har et slagord som oversatt til norsk blir omtrent: “Vi er anonyme. Vi er en legion. Vi tilgir ikke. Vi glemmer ikke. Forvent oss”. Kreftene som ligger i denne typen aktivisme er nok i sin natur noe kaotiske. Derfor er det viktig å være klar over at i en stor gruppe der de fleste framstår som Robin Hood, finnes det nok en og annen ulv, som har en helt annen agenda. Vi følger denne politiske bevegelsen videre, og håper at du følger oss.